Waarom IkweetRAAT.nl

Samen sterk voor voldoende collega’s

Er is al over gezegd en geschreven. In 2022 is er bij ongewijzigd beleid in Nederland een tekort van circa 80.000 medewerkers in Zorg en Welzijn. In de provincie Gelderland is dat alleen al een tekort een ongeveer 7.200. Daarnaast is het verzuim is nog nooit zo hoog geweest. En zoeken steeds meer collega’s een baan buiten Zorg en Welzijn. Dit betekent dat jouw gezin of naaste niet meer de zorg kan krijgen die echt nodig is. Dat jij onvoldoende collega’s of tijd hebt om de beste zorg te geven aan anderen. Of dat je naast je drukke baan meer mantelzorgtaken erbij krijgt omdat iemand het moet doen.

Daarom moeten we de tekorten nu aanpakken. Met extra geld vanuit de landelijke overheid hebben de regionale werkgeversverenigingen in Zorg en Welzijn in Nederland, Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) opgesteld. Hierin staan concrete acties en plannen van de aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en onderwijs om de tekorten samen aan te pakken. Door deze plannen zijn al mooie resultaten bereikt, maar we zijn er nog niet.

IkweetRAAT.nl, is één van die concrete acties uit de RAAT-plannen van WZW en WGV Zorg en Welzijn (WZW: Waard om te werken! en  WGV: RAAT Achterhoek en RAAT Stedendriehoek & Noord-Veluwe). Door samen actie te voeren krijgt iedereen die in Zorg- en Welzijn werkt in Gelderland een kans om mee te doen mits werkgever deelneemt aan de actie.

IkweetRAAT.nl roept jou op een idee in te dienen zodat jouw collega jouw collega blijft of om anders of slimmer te werken. Wij geloven erin dat jij het verschil kan maken! Want door jouw ervaring weet jij als geen ander wat wel en niet werkt. Wat is jouw aanpak voor meer werkplezier?