Samen sterk

voor voldoende menskracht

In 2022 is er bij ongewijzigd beleid een tekort van 9.220 medewerkers in Zorg en Welzijn in Gelderland.

De actie ikweetRAAT.nl geeft zorg- en welzijnsmedewerkers een stem. Zij weten namelijk wel RAAT: hoe een collega een collega blijft of hoe je slimmer of anders kan werken. De actie roept medewerkers op hun beste ideeën met elkaar te delen en elkaar te inspireren. De indieners van beste ideeën krijgen 10.000 euro per idee om het idee uit te voeren. En het geeft erkenning voor hun vakmanschap en werkplezier. Van IkweetRAAT.nl naar werkelijkheid.

 

Waarom IkweetRAAT.nl

Tekorten aanpakken
Om de tekorten aan te pakken hebben de regionale werkgeversverenigingen in Zorg en Welzijn, Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) opgesteld. Hierin bundelen aangesloten organisaties hun krachten om gezamenlijk de arbeidsmarkttekorten op te lossen. In de RAAT- plannen staan concrete acties waarmee al mooie eerste resultaten zijn bereikt. Maar we zijn er nog niet.

IkweetRAAT.nl, is een van die concrete acties uit de RAAT-plannen Waard om te werken! van WZW en de RAAT-plannen Achterhoek en Stedendriehoek & Noord-Veluwe van WGV Zorg en Welzijn. Door deze actie gezamenlijk uit te rollen, krijgen alle aangesloten organisaties in Gelderland een kans om mee te doen.

Betrekken van medewerkers
IkweetRAAT.nl is een unieke aanpak door het nadrukkelijker betrekken van alle medewerkers om de tekorten op te lossen. De impact wordt namelijk op de werkvloer gemaakt. Medewerkers doen er elke dag toe en weten als geen ander wat wel en niet werkt.

Aanmelden?
Wil je jouw organisatie aanmelden voor de actie IkweetRAAT.nl? Check wel eerst even de deelnemersvoorwaarden. Organisaties die lid zijn van WZW of WGV Zorg en Welzijn of aangesloten zijn bij Waard om voor te werken!, RAAT Achterhoek of RAAT Stedendriehoek Noord-Veluwe kunnen meedoen.