Spelregels IkweetRAAT.nl

Het belangrijkste is: doe het met plezier!

Onderstaand vind je de deelnemersvoorwaarden voor deelnemende organisaties en medewerkers die mee willen doen aan IkweetRAAT.nl. Samen zijn we op zoek naar daadkrachtige oplossingen voor de personeelstekorten in Zorg en Welzijn. Heb jij zo’n daadkrachtig idee? Check dan eerst even de deelnemersvoorwaarden en wie weet win jij straks 10.000 euro om jouw idee uit te voeren.

Deelnemersvoorwaarden

Deelnemersvoorwaarden medewerkers

 1. Het idee is vernieuwend en draagt bij aan het aanpakken van de personeelstekorten in Zorg en Welzijn. 
 2. Het idee is gericht op het behoud van medewerkers (bijvoorbeeld behoud of benutten talenten) of anders werken (bijvoorbeeld efficiënter werken of met behulp van technologische hulpmiddelen).  
 3. Het idee is op korte termijn praktisch uitvoerbaar; start uitvoering begin 2020.
 4. Om het idee uit te voeren is maximaal 10.000 euro beschikbaar in geld of projectondersteuning.
 5. Het idee is op meerdere plekken in meerdere organisaties uitvoerbaar; je kan het dus kopiëren.
 6. De indiener(s) van het idee is zelf betrokken bij de uitvoering.
 7. De indiener(s) van het idee is werkzaam bij een organisatie of locatie die aangesloten is bij Waard om voor te werkenvan WZWRAAT-Achterhoek of RAAT-Stedendriehoek & Noord-Veluwe van WGV.  

Deelnemersvoorwaarden organisaties

 1. De deelnemende organisatie is een zorg- en welzijnsorganisatie gevestigd in Gelderland.
 2. De deelnemende organisatie is aangesloten bij een van de Regionaal Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) Waard om voor te werken! van WZW of RAAT Achterhoek of RAAT Stedendriehoek & Noord-Veluwe van WGV Zorg en Welzijn.
 3. Het bestuur en/of de directie van de deelnemende organisatie steunt de actie ikweetRAAT.nl en zorgt voor draagvlak van de actie binnen de eigen organisatie.
 4. De deelnemende organisatie wijst een coördinator aan, de zogeheten RAATman of RAATvrouw als interne kartrekker en als eerste aanspreekpunt voor de projectleider IkweetRAAT.nl
 5. De deelnemende organisatie is er zich van bewust dat alleen gezamenlijke inspanningen leiden tot een succesvolle actie. In de praktijk betekent dit dat medewerkers op de hoogte zijn van de actie en de kans krijgen mee te doen. De RAATman of RAATvrouw krijgt ondersteuning van de projectleider en de beschikking over diverse communicatiematerialen.
 6. De deelnemende organisatie is bereid om aandacht en vervolg te geven aan de ingediende ideeën van medewerkers in de eigen organisatie, ook als zij niet hebben gewonnen.
 7. Er kunnen maximaal 60 organisaties deelnemen aan IkweetRAAT.nl. Geef je snel op, want vol=vol.

Bij inschrijving van meer dan 60 organisaties is er mogelijk een selectie. Bij de selectie wordt gekeken of alle branches en regio’s goed vertegenwoordigd zijn.