Level Up!

Idee van Bert Jan Boss | ’s Heeren Loo

Doelen beschrijven, rapporteren en behalen is binnen de gehandicapten zorg een van groot belang. Het is voor de cliënt belangrijk dat hij kan groeien en voor de organisatie een manier om te bewijzen dat er op een goede manier gewerkt word met de cliënt. Level UP! Is een hulpmiddel om een van te voren vast gesteld doel met tussen liggende ‘milestones’ visueel te maken op de mobiele telefoon van een cliënt in de vorm van een APP.

Voorbeeld: Kees wil graag leren met een decoupeerzaag te werken.
Level 1; Kees heeft de uitleg gehad over een decoupeerzaag.
Level 2; Kees kan de gevaren benoemen van een decoupeerzaag.
Level 3: kees kan de persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) benoemen.
Level 4; kees gebruikt de pbm’s
Level 5: ….enz.
Level 18; Kees kan over een lijntje zagen
Level 19: kees heeft 5 keer een vierkant gezaagd
Level 20; kees kan zelfstandig op een veilige manier een product uitzagen en na gebruik opruimen.

Als Kees kan laten zien dat hij een level bereikt heeft, kan de begeleider aan de beheerders gedeelte van de APP Kees een level laten stijgen. Dit wordt visueel gemaakt op de telefoon van de cliënt en hier aan kan een positieve puls aan gegeven worden. In de vorm van meer verantwoordelijkheid voor de cliënt, een cadeau of iets anders. Ook kan er bij het behalen van het eindlevel iets tegen over gezet worden, Maar dit hoeft niet! De begeleider hoeft alleen nog maar tijdens het plan bespreking het te behalen doel te bespreken en de tussen liggende milestones af te spreken. Ook bespreek je de positieve prikkel (als je daar gebruik van wil maken) Deze worden 1 keer in het systeem gezet en je kunt aan de gang.

Het zal een simpel systeem worden waarin er een attractieve voorkant voor de cliënt is passend bij niveau en interesse. Het beheer moet is zo simpel mogelijk zijn. Nadat de gegevens zijn ingevoerd moet het laten stijgen van de level niks anders dan een knopje indrukken zijn. Wat levert het op voor de begeleider: Niet meer rapporteren op doelen: Omdat de cliënt laat zien aan de begeleider dat hij de handeling beheerst kan de begeleider hier na de een level laten stijgen. Dit is het bewijs voor de cliënt dat hij de milestone heeft behaald.

Tevens is dit voor de organisatie het bewijs dat er aan het doel gewerkt is. Er hoeft dus niet meer aan het einde van de dienst op doelen gerapporteerd te worden omdat dit via Level UP! Bewezen is. Duidelijk waar aan je cliënt werkt: Omdat je dagelijks met deze app werkt ben je als begeleider bewust waaraan de cliënt aan het werk is. Focus op de positieve ervaring: Er wordt alleen gekeken naar wat er lukt, als het mislukt word dit niet geregistreerd (tenzij het zo belangrijk is dat het in een algemene rapportage behoord zoals ongelukken, gevaarlijke situaties e.d.) Wat levert het op voor de cliënt: Duidelijk overzicht met welk doel er gewerkt wordt en er aan herinnerd kunnen worden: Omdat het een app is op de mobiele telefoon kan er gebruik worden gemaakt van de functies van de telefoon zoals herinneringen (vergeet je niet aan je doel te werken, of nog 1 stap en je bent weer een level verder), notificaties, enz. Werk je met een beloningsysteem dan heeft de cliënt een extrinsieke motivatie om het doel te bereiken: Voorbeeld: het doel is ik kan een spijker in een plank slaan. De beloningen, een eigen hamer.

De methode van level up! Word gebruikt in de game wereld en is zeer bekend bij de doelgroep. Omdat mijn ervaring is dat veel van de doelgroep spelletjes op de telefoon of pc speelt is dit een zeer geschikte manier om in de ‘echte wereld’ het ook te gebruiken.

Wat vindt de jury?

Concreet voor cliënt. Het doel is minder rapportage voor medewerker. Op te schalen naar gehandicaptenzorg-breed en GGZ.

Bert Jan Boss vertelt over zijn idee Level Up