De actie IkweetRAAT.nl kreeg meer dan 200 ideeën binnen van medewerkers van 26 organisaties. De ideeën voor meer werkplezier en voor het tegengaan van tekorten in de Zorg en Welzijn zijn erg gevarieerd. Tóch zien we een aantal thema’s.

 

1. Meer waardering

Een veel genoemd punt is dat de medewerker meer erkenning wil krijgen voor het werk wat hij of zij doet. Bijvoorbeeld financieel in de vorm van een hoger salaris of een bonus. Maar opvallend is dat juist de ‘zachte’ kant zoals oog voor elkaar hebben, een compliment geven en echt luisteren vaak worden genoemd. Ook een klein gebaar zoals wat lekkers bij de koffie bij een vergadering of een teamuitje wordt zeer op prijs gesteld.

 

2. Efficiënt werken

Technologische en sociale innovaties kunnen het werken efficiënter maken. Rapporteren via gesproken audio-opnamen is meerdere keren genoemd. Het bespaart tijd en je bent minder gebonden aan een locatie. Denk bijvoorbeeld aan een app op je mobiel waarmee je de rapportage over de cliënt kan inspreken waarna het wordt omgezet in tekst in het ECD. Daarnaast werd verscheidende malen genoemd: diverse toepassingen om effectiever te werken, doelgericht overleggen met een verbeterbord en een fiets om tussen verschillend locaties te pendelen.

 

3. Imago van het vak en onboarding 

Hoe zorg je ervoor dat iemand kiest voor een baan binnen Zorg en Welzijn -en ook blijft-? Veel inzendingen gaan erover dat mensen een verkeerd beeld hebben van wat het werk precies inhoudt. De ideeën om het te verbeteren zijn divers: scholieren eerder betrekken, sollicitanten vooraf kennis laten maken via een realistische (VR)-filmpjes en het ontwikkelen van een Tinder voor werkzoekenden.  En eenmaal aan boord; een nieuwe medewerkers koppelen aan een ervaren senior medewerker voor een zachte landing.

 

4. Roostering en flexibele inzet van personeel

Laat het werk en de werktijden zo veel mogelijk aansluiten op de persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld zorg voor goede, eigen kinderopvang met afwijkende tijden of pas de werkroosters aan de reguliere kinderopvangtijden, look this great website . En rooster een ‘vliegende keep’ in die kan bijspringen waar nodig.

 

5. Collegiaal netwerk

Het werk wordt leuker en beter als er meer (kennis)uitwisseling plaatsvindt met collega’s, bijvoorbeeld met collega’s die hetzelfde werk doen op een andere locatie of op andere afdelingen.