MIJN
BESTE

IDEE

Idee van Linda de Munck
Rijnstate
ReFlex
ReFlex
(gereguleerd flexibiliteit)

Uitgangspunt is een werkwijze waarbij de werknemer de mogelijkheid krijgt om op een flexibele manier met het werk om te gaan. Waaruit bestaat die flexibiliteit:

Werknemer:

  • Indien de werknemer over verschillende vaardigheden/opleidingen beschikt kan die werknemer worden ingezet op verschillende afdelingen/locaties. Maar ook kan bijvoorbeeld een verpleegkundige worden ingeroosterd op verschillende afdelingen,

  • Aanpassen van het aantal te werken uren, binnen de kaders van de cao, tot een maximum van een 45-urige werkweek (5 x 9 uur),

  • Ruime toegang tot opleiding/bijscholing om persoonlijke ontwikkeling te bewerkstelligen.


Werkgever:

  • Gemotiveerde werknemers,

  • Werknemer werkzaam op de juiste plaats,

  • Betere zorg, welke ten goede komt aan de patiënt,

  • Variabele inzet maakt het makkelijker op knelpuntmomenten makkelijk met personeel te kunnen schuiven.