MIJN
BESTE

IDEE

Idee van Chantal van Ingen
Rijnstate
Reisgezelschap
Bij de Medische Microbiologie en Immunologie in Ziekenhuis Rijnstate bestaat een groepje mensen die bezig zijn met Sociale Innovatie.
Wij noemen onszelf het Reisgezelschap.

Dit is een groepje bevlogen/enthousiaste mensen in een wisselden samenstelling. Wij houden ons o.a. bezig met het creëren van een leuke werksfeer, meer werkgeluk voor iedereen, het stimuleren van eigen initiatieven (eigenaarschap), het benutten van persoonlijke talenten, etc. etc. En dit vanuit anders kijken, denken en doen. Denken in kansen en mogelijkheden.
Dat kan een heel kleinschalige actie zijn tijdens een koffiepauze of iets dergelijks, maar wij organiseren ook workshops met als doel mensen positief te stimuleren.

Dit alles heeft reeds mooie resultaten opgeleverd in de vorm van verdere persoonlijke ontwikkeling/groei, het creëren van randvoorwaarden (aankleding, herinrichting van diverse ruimtes) en bij veel medewerkers ontstaan er eigen initiatieven.

Inmiddels is sociale innovatie zo ingeburgerd binnen het MIL dat het onderdeel is van het jaarplan en het meerjarenbeleidsplan.