MIJN
BESTE

IDEE

Idee van Linda Timmer
Zorggroep Noordwest-Veluwe
organisatie ontmoet de maatschappij
Ga eerst eens na organisatie breed, hoever zijn we hier al mee bezig?

Welke beslissingen zijn in het verleden gemaakt, omtrent de projecten om meer medewerkers aan je organisatie verbinden? had dit positief resultaat als gevolg of juist het tegenovergestelde? Hoe kan dit? Wordt dit binnen de organisatie ook na besproken?

Betrek de medewerkers van de werkvloer actief erbij met het meedenken aan het tekort, en bij de uitvoering.

Door een duidelijk beleid te maken met elkaar, in hoeverre zijn we al een leerbedrijf en hoe willen we nog extra investeren in nieuwe stagiaires/leerlingen.

Om te beginnen is hier naar mijn inzien wel een grote slag in te slaan, maar durven de zorgorganisaties dit aan?

Zien ze de potentie hiervan in?

Mocht dit project slagen en een kwaliteitsverbetering laten zien, door meer personeel weer aan het bed te krijgen, en meer personeel aan te trekken in de zorg.

Pakt het tevens ook een maatschappelijk probleem aan, namelijk de werkloosheid (met name onder de jongeren onder ons). Vooral op MBO- niveau stoppen de jongeren voortijdig.

Hier valt een slag in te slaan. Het motto is dan ook naar elkaar omkijken en omzien, en investeren in elkaar.                                         Elk niveau in de zorg 1, 2, 3, 4, etc. is even belangrijk, goede en kwalitatieve zorgverlening doe je met elkaar!                                       Met andere woorden, de ene functie kan niet zonder de andere functie.

Mijn voorstel is een grote uitdaging, maar met de juiste medewerkers op de juiste plekken, heeft het zeker een kans van slagen!

Stappenplan:

  1. In overleg met afdeling opleidingen, een plan van aanpak maken om medewerkers zonder ervaring in de zorg, kennis te laten maken met de zorg.


Voldoet de inwerkmap voldoende aan de eisen van de te verlenen basiszorg? Moeten hier nog aanpassingen in gemaakt worden?

Laat leerlingen/stagiaires wekelijks een logboekje invullen, hoe is de week jou bevallen? Zijn er nog vragen? dit is handig om bij je te hebben, als er een gesprek is met de werkbegeleider. Dan kan je doelgericht het gesprek voeren.

  • Stel 1 coördinator aan van afdeling opleidingen, en 1 coördinator

  • Een workshop plannen met de aangewezen medewerkers (zie stap 2) per regio, zodat zij weten waar de map over gaat en waar ze op moeten letten.

  • Welke stappen kunnen ze ondernemen, mochten ze zelf vragen hebben tijdens


de stage/opleiding?

  • Voor de jeugdigen, welke afdelingen zijn wel geschikt en welke niet? Betrek hier ook de afdelingen in mee, of die ook achter het plan staan. Hebben ze ook energie ervoor over? En zien ze de meerwaarde hier ook van in?


2. In elke regio van de ZNWV, en bij elke afdeling van deze regio’s, 1 à 2 medewerkers (in samenwerking met de teams en manager) aanwijzen als (inwerk) medewerkers. Wie durven deze uitdagingen aan te gaan, en willen er een workshop voor volgen?

Dit zullen in eerste instantie medewerkers (werkbegeleiders) zijn die meerdere jaren al ervaring hebben in de zorg, en het liefst op meerdere locaties al hebben gewerkt met betrekking op somatisch, PG, en Psychiatrische ervaring hebben.

Als karaktereigenschap zijn ze open minded, vinden het leuk om hun opgedane kennis door te geven aan anderen, passie uitstralen over hun vak en hier dan ook energie uit weten te halen.

 

  1. Zodra stap 1 en 2 verwezenlijkt zijn, dan actief het UWV benaderen met hoe wij de opleidingen/stages weg hebben gezet voor mensen die weer graag willen re-integreren in de zorg. Of voor mensen die nog helemaal geen ervaring hebben, dat er bij de ZNWV wel een plek voor ze is. Laat ze zien dat we hierin een professioneel plan van aanpak hebben gemaakt.


 

  1. Benader de gemeenten, en in de regio gebonden dagbestedingen, zij weten waar de mensen zijn die op dit moment werkzoekende zijn, en kunnen die mensen erop attenderen dat er een mogelijkheid is om met ons in gesprek te gaan.


 

  1. Laat jouw organisatie actief de buitenwereld ingaan, en laat het zoveel mogelijk weten. sla ook de scholen niet over, eventueel een samenwerking aangaan met de scholen in omgeving, de medewerkers daar kunnen goed aangeven of er leerlingen zijn waarvoor dit project een misschien kans van slagen bij zou hebben. Het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd.


Met organisatie HALT kan ook een samenwerking mee aangegaan worden.                                                                                             Alleen de aanpak is anders hierin, maar daar kunnen wij daar door hen in gecoacht worden.                                                                    Zolang iemand nog een verklaring omtrent goed gedrag kan aantonen, is deze persoon van harte welkom.                                           Fouten maken we allemaal weleens, maar inzien dat het ook anders kan, moet het keerpunt zijn voor iemand.                                          Wel moet het een vaste afspraak zijn dat voor de jeugdigen er een intensieve begeleiding gewaarborgd kan worden, door de organisatie.                                                                                                                                                                                                     Laat ze eerst kennis maken als gastheer/gastvrouw, kookheer/kookdame of in de huishouding. Ook de sector welzijn kan een optie zijn, maar sla de ICT niet over en de administratieve afdelingen. Als laatste kunnen ze echt kennis op doen in de zorg, als de wens daar ligt.

Alvorens kan er binnen de scholen een presentatie gegeven worden door de afdeling opleidingen, samen met de medewerkers die ze kunnen gaan inwerken. Laat ze zien dat ze het waard zijn, om meer uit het leven te halen dan dat ze nu doen, en dat ze tegelijkertijd, van zoveel meerwaarde  kunnen zijn voor de oudere zorgvrager. Oud en jong die er voor elkaar is! Dat het een mooi beroep is om in de ouderenzorg te werken, maar ook een uitdaging. Leg dat aan de mensen van tevoren uit en maak ze enthousiast. Soms zitten mensen tussen wal en schip en zien ze geen uitweg meer en gaan ze voor de makkelijkste weg. Als wij dat kunnen voorkomen, mogen we trots op elkaar zijn.

Als bovenstaande visie gerealiseerd kan worden, dan maken we mogelijk dat als zijnde de zorgorganisatie staat voor positieve vernieuwende ontwikkelingen, omdat dit gaat om een nieuwe invalhoek, om een maatschappelijk probleem in samenwerking met de zorg, gezamenlijk te verbeteren en deels op te lossen.

Samen sta je sterker!