MIJN
BESTE

IDEE

Idee van Linda Timmer
Zorggroep Noordwest-Veluwe
Zorgcoördinator
Waarom een zorg coördinator?

Een zorg coördinator zorgt ervoor dat de zorg voor een client wordt afgestemd , en dat verschillende partijen en instanties, specialisten en zorgverleners niet langs elkaar heen werken. In de zorg kunnen mensen met  heel veel partijen te maken hebben. Om te voorkomen dat zaken fout gaan, wordt er een zorg coördinator bij betrokken, om de grote en kleine lijnen toegankelijk te maken voor elke partij. Dit ten goede van de kwaliteit en verbetering in de zorg, want om koploper te willen worden in de zorg, hebben we met elkaar nog een flinke weg te gaan.

Een zorg coördinator is een overkoepelend persoon die verstand heeft van meerdere zaken zowel op intern als extern gebied. Het coördineren van de zorg is van belang voor het voorspoedig laten verlopen van het gehele zorgproces. Dit geldt vanaf de intake tot aan het beëindigen van de zorg. Kortom de zorg coördinator is de schakel tussen cliënt, familie en de zorgmedewerkers. En kan in die driehoek een goede verbinding zijn. Binnen elk groot bedrijf/organisatie is zo’n duizendpoot onmisbaar, en van grootte waarde.

Volgend jaar gaan we beginnen met werken bij het Kroondomein. Dit is een prachtig gebouw aan de buitenkant, laten we ernaar streven om ons ervoor in te zetten, om binnenin ook een mooie zorgontwikkeling neer te kunnen zetten.

Voor iedereen zal dit wennen zijn en zal een ieder vast zichzelf moeten gaan aanpassen aan de nieuwe situatie. En hier zal een zorg coördinator een mooie spil kunnen zijn om dat goed in elkaar over te laten lopen.

De manager is niet daadwerkelijk werkzaam op de werkvloer zelf, en heeft daarom minder goed inzicht in het reilen en zeilen op de werkvloer, enkel van horen en zeggen van derden. Om te voorkomen dat de manager overvraagt wordt met incidentele vragen kan de zorg coördinator dit al eerder signaleren, omdat deze wel deels werkzaam is op de werkvloer. Zo heeft de manager toch via de zorg coördinator een realistische beeld wat er gaande is op de werkvloer.

Het is gebleken in het verleden dat de verschillende aandacht velden binnen de teams, veelal niet goed die taak uit kunnen of uit willen voeren, ook omdat het niet altijd een eigen keuze was om dat te gaan doen. Maar de taak moest onderverdeeld worden, dus middels sociale druk gingen medewerkers dit toch maar doen.

Hierin kan de zorg coördinator meerdere taken tot zich nemen, zodat de medewerkers meer tijd weer vrij krijgen om te doen wat ze altijd al wilden, gewoon zorgen voor de cliënten. Waardoor de klanttevredenheid weer zal stijgen.

verpleegkundigen op de afdeling heeft niet nog niet persé geleid tot 100% stijging van de kwaliteit omtrent de zorg voor de cliënt. Wat ik zie op de werkvloer is, hoe verder je van het zorgbed bent verwijderd hoe minder je weet wat er op de werkvloer gaande is. De vele bureau uren hebben er niet toe geleid dat de kwaliteit en tevredenheid is gestegen bij de cliënten. Cliënten voelen zich onzichtbaar, zorg dit dit veranderd, zodat mensen zich weer gehoord en gezien voelen. En dan kun je aangeven dat hun mening echt telt en er ook echt naar geluisterd word. De zorgrelatiemeters die afgenomen worden, zijn niet volledig positief ingevuld, al meerdere jaren achter elkaar. wat doen we hieraan?

Functie omschrijving zorg coördinator:

 • Inzetbaar in de zorg , bij ziekte of vakantie periode op alle drie de afdelingen, zowel op de open PG-afdeling als de somatische afdelingen.

 • Het vroeg signaleren van factoren die van invloed zijn op de cliënten, en daarop acteren.

 • Het permanent leren/een leercyclus op gang helpen en houden.


Als het ware een leerlingen/stagairs coördinator (leerlingenbegeleider)

 • Het ondersteunen en instrueren van verzorgen, leerlingen en stagairs bij verpleegtechnische handelingenà beoordelaar .

 • Onderling contact heeft met afdeling Opleidingen, kijken welke leerling/stagaire het beste matcht met welke werkbegeleider.

 • Contact/project gaan opzetten met het UWV, voor mensen die willen re- intrigeren in de zorg.

 • Samen met de contactverzorgenden werk je aan de doelen die samen met de cliënt bepaald worden. Regelmatig toets je of de zorgvraag en wensen van de cliënt nog voldoet (middels nakijken van het zorgleefplan) en overeenkomt en word nageleefd, met de eerder gemaakte afspraken met de cliënt. Dit word ook besproken met diens contactverzorgende.

 • Begeleiding, coaching en beoordeling van de stagiaires en leerlingen, onderhoud contacten met de afdeling opleidingen. Ook begeleiding en coaching binnen het team, dat wil zeggen, ga het gesprek aan met de medewerkers. Waar zitten bij hun de knelpunten? en wat kan daarin anders worden gedaan of moet er iets veranderen. Bijvoorbeeld moet er meegekeken worden op de werkvloer? Met als doel dat iemand zich zekerder gaat voelen. Voor de nodige tips of adviezen.

 • Voor nieuwe opnames, legt de zorg coördinator de huisbezoeken af, dit in samenwerking/samenspraak met de verpleegkundigen.

 • 1 keer per maand kort overleg met de verpleegkundigen van alle afdelingen. Waar zijn ze precies mee bezig, en gaat dit naar wens? Hebben ze hulp nodig of redden ze het zelf op eigen kracht? Deze vragen kunnen ook maandelijks via de mail gesteld worden, en per kwartaal een mondeling overleg, dit om eventuele knelpunten eerder te signaleren, en desnoods te verhelpen.

 • Maandelijks overleg met de manager, en 1 keer per kwartaal overleg met de manager en alle verpleegkundigen.

 • Het implementeren en borgen van de (kwaliteit) -richtlijnen en/of innovaties.

 • De afdelingen ondersteunen en in helpen om een zo goed mogelijke zelf organiserend team te willen zijn. hier zijn nog genoeg veranderingen/verbeteringen in te maken.

 • Half jaarlijkse voor -gesprekken voeren met de medewerkers.


Te denken aan voortgangsgesprekken/inventarisatiegesprekken, hoever zijn mensen met hun verplichte medisch-technische handelingen? Hebben ze er hulp bij nodig? Hoe zit het met hun eerder gestelde doelen?

Hebben de contactverzorgenden hulp nodig. Zie het als voortraject voor de manager, zodat deze de ontwikkelingen en eventuele knelpunten al inzichtelijk voor zich heeft.

 • Bijhouden van alle afdelingen en diens eigen ontwikkelingen. Hoe verlopen de zaken per afdeling? En hier verder op inspelen.

 • Het punt eigen regie bespreken met de cliënt en zijn/haar netwerk. Het adviseren, ondersteunen en coachen van collega’s om zo met elkaar de kwaliteit van zorg te blijven verbeteren.

 • Samen met de roosteraar controleren van het rooster, zoals zijn de medewerkers goed ingeroosterd, zijn de weekenden evenredig verdeeld. In het verleden tot aan nu is gebleken dat de roosters niet altijd eerlijk zijn ingedeeld. Hierdoor is er een extra controle, om de medewerkerstevredenheid hoog te blijven houden.


Zoals de verpleegkundigen, goed verdelen over de week. Zoals niet structureel tegelijk op dezelfde dag inplannen.

 • Gesprekken aangaan met team welzijn, over de interesses van de cliënten, hoe die te kunnen blijven ontwikkelen. Hoe ver zijn ze al, en waar hebben ze hulp bij nodig.

 • Per half jaar één keer meelopen een dienst met een gastvrouw en een kookdame.


Dit om de interesse in hun te laten zien. Lopen ze ergens tegen aan? Zo zullen ze zich ook gezien en gehoord voelen, en zo behoudt je een goede sfeer onderling. en lopen medewerkers niet lange tijd tegen een probleem aan, waarmee ze bijvoorbeeld niet snel mee naar de manager zouden durven gaan.