MIJN
BESTE

IDEE

Idee van Jarno Visser
Zorggroep Sint Maarten
Slim meekijken met de zorg
"Wij willen verzorgenden en helpenden plus uitrusten met een slimme bril: smart glasses. Met zo’n slimme bril kunnen onze verpleegkundigen direct meekijken wanneer een verzorgende of helpende plus een complexe, voorbehouden handeling moet uitvoeren. Een spreek- luister-kijk én handel verbinding, met de handen van onze verzorgenden en helpenden plus als verlengstuk van de klinische blik en expertise van onze verpleegkundigen. En is de inschatting van onze verpleegkundige dat er nog een andere specialist nodig is? Dan laten we ook onze huisarts, specialist ouderengeneeskunde, GZ-psycholoog of andere expert op afstand meekijken.

Waarom dit een slim idee is? De klinische blik en expertise van onze verpleegkundigen kunnen we zo op meerdere plaatsen tegelijk inzetten, terwijl we tegelijkertijd de werkdruk en belasting verminderen. De inzet- en doorgroeimogelijkheden van onze verzorgenden en helpenden kunnen we hiermee vergroten, wat zorgt voor meer werkplezier en minder arbeidsmarktproblematiek. Zorg van hoge kwaliteit kunnen we, juist door mee te kijken op afstand, blijven bieden én...werken in de zorg blijft leuk!"

Zie bijlage voor ons idee Slim meekijken met de zorg

Slim meekijken met de zorg (pdf)