MIJN
BESTE

IDEE

Idee van Tirza De Lange
Zorggroep Noordwest Veluwe
E-Bike van de zaak

De Zorggroep beschikt over een aantal locaties die erg slecht bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Om het woon-werk-verkeer aantrekkelijker te maken voor personeel kunnen lease e- bikes ingezet  worden. Met een kortere reistijd zal er ook gemakkelijker personeel geworven kunnen worden.


Met een locale rijwielhandel en gebruikmakend van het fietsplan kunnen er aantrekkelijker contracten worden opgesteld.