MIJN
BESTE

IDEE

Idee van Linda Timmer
Zorggroep Noordwest-Veluwe
Kinderdagopvang
Hoe trek je nieuwe zorgmedewerkers aan?

Geen idee?

Stel jezelf eerst de vraag, waarom durven weinig mensen zich vast te binden aan de organisatie?

Het grootste probleem is:

Voor de mensen met kinderen van 0-4 jaar is dit een grote uitdaging, en is dit voor sommigen gewoon simpelweg niet mogelijk. met name het financieel gedeelte.

De redenen waarom:

 • Kinderdagopvang is financieel niet haalbaar, voor velen.

 • Je hoort dan ook vaak als ik werk, en maak gebruik van een kinderdagopvang, dan werk ik om de kinderdagopvang te betalen. Dit werkt zeer demotiverend voor hun.

 • De tijden die een reguliere kinderdagopvang hanteren, komen niet overeen met de diensttijden binnen in de zorg. In de zorg start je om 07u, de kinderdagopvang start om 07u. dit is dus geen optie voor velen.

 • Volledig afhankelijk zijn van een kinderdagopvang betekend op voorhand al dat je voor de organisatie niet werkzaam kan zijn in de avonddiensten en weekend diensten. Dit geld met name voor mensen die er alleen voor staan omtrent de verantwoording/gezag voor hun kind/kinderen.

 • Bij velen is de wil om te werken hoog aanwezig, maar komen ze zelfs met ingewikkelde constructies er niet uit, om daadwerkelijk een contract voor een aantal uren per week aan te kunnen gaan.


De oplossing:

 • Een samen werking met de kinderdagopvangen in de regio is bijna geen optie, omdat die niet de opvangtijden zullen aanpassen. Misschien na een onderhandeling kan er een korting overeengekomen worden voor medewerkers van de zorgorganisatie. Veel meer zal er hoogstwaarschijnlijk niet uit komen.

 • Realiseer per regio een eigen kinderdagopvang, ingericht speciaal voor medewerkers van de zorgorganisatie. Voor een acceptabel tarief, die toereikend is en interessant is om je kind/kinderen voor aan te melden (Het moet niet een winstgevend oogmerk hebben).

 • Dit zal een vooruitstrevend idee zijn, die 2 kanten op zal werken. 1. De kans is groot om 4 jaar eerder al mensen aan je organisatie te kunnen binden. Meer medewerkers op meerdere niveaus, die op contract de openstaande uren kunnen gaan invullen. mocht het hard gaan met aanmeldingen kun je een flexpool opzetten regio gebonden, of organisatie breed. Om overal ervaring op te kunnen doen.

 2. Positieve aandacht via de media à waarschijnlijk meer interesse en aanmeldingen/aanvragen voor potentiële nieuwe bewoners binnen de zorgorganisatie. De organisatie word meer op de kaart gezet. Denkt buiten hun vaste kaders om.

 3. De zorgorganisatie, laat zien er te zijn voor zijn/haar medewerkers. En is niet terughoudend om innovatief en vooruitstrevend te werk te gaan.

 4. Ziekteverzuim zal op den duur zeker verminderen, omdat de tijden van 8 à 10 dagen achter elkaar werken, gelukkig tot de verleden tijd zullen behoren. Hoe meer mensen binnen je team kun je de druk tijdens uitval van medewerkers beter verdelen.


Maatschappelijk belang: samen omkijken naar:

Mocht het plan gerealiseerd zijn kan er in de toekomst gedacht worden aan een project opzetten voor tienermoeders, die al jong volwassen moeten zijn, maar geestelijk nog  niet goed eraan toe zijn. er zijn veel dingen die op hun af komen. met hulp van stichting het tienermoederhuis in Ermelo en de zorgorganisatie, is er vast een regeling in te treffen om hun de goede richting op te laten gaan m.b.t. het zorgen voor een kind en verantwoordelijk zijn om een baan aan te kunnen.

Ook de mensen die in de bijstand zitten, en de wilskracht/energie hebben, om weer positief in het leven te staan. Zodat ze weer trots op hun vooruitgang straks kunnen zijn. Kan dit hun kans uit duizend zijn!

 • Zij zullen namelijk hoogstwaarschijnlijk geen middelen hebben om een kinderdagopvang überhaupt te kunnen betalen.


Hier kunnen we ook betrokken Goede Doelen benaderen voor een bijdrage aan dit project.

 • Ga een contract aan, met eventueel een opleiding, door ze in dienst te nemen op basis van hun kennis, kunde en interesse.

 • Creëer een lening/fonds voor hun, durend tot de dag van aanmelding tot het 4de levensjaar van het kind, zodat de druk om die rekening maandelijks te betalen wegvalt in de eerste jaren (of maak de druk minder door de helft maar te betalen, elke maand), zodra het kind 4 jaar is, kan er in termijnen terug betaald worden.

 • Stop je vroegtijdig met het traject, dan moet je per direct na opzegging, of het niet voldoen aan de vastgelegde voorwaarden in je contract, het geleende/voorgeschoten geld teruggeven.

 • Door de zware last van de rekening van een kinderdagopvang niet te hoeven betalen, kunnen ze weer even ademhalen. Zo leren ze door de jaren heen door hard te werken en sparen, al voor over een paar jaar later, om de rekening dan terug te kunnen betalen.

 • Als de eerste groep van deze mensen de rekeningen volledig hebben terugbetaald aan de organisatie, kan dat geld in een zogenaamd fonds worden gedaan voor de volgende groep.

 • Zo ontstaat er een ketting reactie, en hier heeft de zorgorganisatie profijt van. Meer handen aan het bed, en de vaste medewerkers tevreden, dat niet er aparte regelingen worden getroffen met nieuwe medewerkers, vanwege het niet hebben van oppas (hier worden tot op de dag van vandaag veel scheve gezichten door getrokken), hun wel en wij niet worden er gezegd door de vaste medewerkers. Het gevoel van oneerlijkheid heerst hierdoor.

 • Hierdoor is iedereen even flexibel.


De jeugd is de toekomst, en niet iedereen is in hetzelfde warme thuis opgegroeid.

Zorgen doen we tezamen!

Stappenplan:

 • Met elkaar in gesprek gaan, Hoe kunnen we bovenstaande vorm geven? En indien mogelijk realiseren.

 • Enquête versturen aan al het personeel, wie er gebruik van zal willen gaan maken voor hunzelf.


Na de inventarisatie, concluderen of het nog zinvol is om het project door te gaan voeren.

 • Gesprekken aangaan over het project, met het tienermoederhuis/UWV en de Gemeente. Hoe kijken hun hier tegenaan? Gaat dit echt helpen of helemaal niet?


Geef een presentatie op de locaties, wat wij voor ze kunnen betekenen.

 • Uitzoeken of we voor bovenstaande projecten, vanuit de overheid/gemeente hier deels gesubsidieerd kunnen worden.

 • In gesprek gaan met huurorganisatie U-woon, voor beschikbare locaties, die voldoen aan de eisen om een kinderdagopvang in te vestigen.

 • Als bovenstaande is uitgezocht vacatures uitzetten voor SPW3 die ruime ervaring hebben in het kinderdagopvang wezen.

 • De tijden vaststellen dat de kinderdagopvang open zal zijn.


Voorstel is vanaf 06:30u tot aan 21:00 in de avond.

 • Een tarief vaststellen per dagdeel, wel onder het reguliere tarief blijven die de standaard kinderdagverblijven vaststellen. Anders heeft het project geen meerwaarde.

 • Op de afdelingen speciale medewerkers hiervoor trainen/coachen om de mensen met een achterstand of andere lichte fysieke problematiek (b.v. na een Burn Out), te leren werken in de zorg.


Zorg dat deze medewerkers nauw betrokken zijn bij de nieuwe medewerkers, laat ze niet aan hun lot over.

Behoud een kort lijntje houden met de coaches van buitenaf (dagbestedingen, UWV en andere organisaties per regio). Door maandelijks overleg (telefonische, mondeling of via de mail).