MIJN
BESTE

IDEE

Idee van Jennifer Vlijm
Careander
Zorg ook voor de medewerkers
In de zorg zijn we goed in het zorgen voor onze cliënten. We hebben aandacht voor ze, zorgen voor hen en helpen hen ontwikkelen. Als zorginstellingen dit voor hun medewerkers doen, zullen meer mensen in de zorg willen blijven werken. Bij collega's merk ik vaak dat ze hun werkplezier verliezen door de hoge werkdruk, lage financiële waardering, extra regelzaken en door het gevoel dat ze niet gehoord worden.

Mijn idee is om zorginstellingen zo in te richten dat het vanzelfsprekend is dat er met medewerkers gekeken wordt hoe ze meer plezier kunnen hebben in hun werk. Gebruik bestaande methoden zoals (ont)regel de zorg of de geluksdoos van Vilans. Maak samen met medewerkers passende functieomschrijvingen (en verander waar nodig lonen). Ga regelmatig in gesprek met medewerkers en maak bijvoorbeeld een ideeënbox en neem hun inbreng serieus. Communiceer wat er met hun inbreng gedaan wordt. Zoek met teams naar hun talenten en op welke manieren deze ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld tijdens personeelsuitjes/vergaderingen. Ga naast je medewerkers staan en ga samen de zoektocht aan. (Probeer hierbij wel te voorkomen dat er veel extra taken voor medewerkers bij komen, aangezien de werkdruk al hoog is). Zet de talenten van medewerkers met ideeën in tijdens deze zoektocht. Of te wel, voer ik weet raat in als standaard binnen zorginstellingen.

Ideeën voor de vergoeders van de zorg. Geef zorginstellingen de financiële vrijheid om te zorgen voor hun medewerkers.