MIJN
BESTE

IDEE

Idee van Nina van Dijk
Zorggroep Sint Maarten
Ruimte voor bewoners om op andere momenten ondersteuning te krijgen
Sommige ouderen willen graag op andere tijdstippen gedoucht worden of de kousen aandoen. Dat is lastig, omdat we vast moeten houden aan onze route, anders kunnen we niet iedereen helpen. Door meer helpenden en helpenden plus in te zetten is er toch ruimte voor bewoners om o andere momenten hulp te krijgen. Bewoner blij = wij blij!