MIJN
BESTE

IDEE

Idee van Esther Burgers-Mulder
Rijnstate Arnhem
Inzet van geriatrisch verpleegkundigen op de spoedeisende hulp
Door de vergrijzing stijgt het aantal opnames van (kwetsbare) oudere patiënten. Een groot deel van deze patiënten wordt opgenomen ivm acute achteruitgang en wordt via de spoedeisende hulp in ons ziekenhuis opgenomen. Snelle diagnostiek en doorplaatsing is belangrijk omdat de kans op complicaties toeneemt hoe langer een patiënt op de spoedeisende hulp verblijft. Door deze toename komt de zorg voor kwetsbare ouderen op de spoedeisende hulp in het gedrang. Benieuwd hoe dit ons gaat helpen om slimmer en efficiënter te werken, maar ook verpleegkundigen te behouden/werven? Zie onze vlog:
https://youtu.be/2aIuqiXZ0B0