MIJN
BESTE

IDEE

Idee van Michiel van Eekhout
Intermetzo ( Onyx)
Binden en boeien … vanuit eigen kracht
Boeien en binden....Met een simpele oogwenk lijkt me dit HET grootste probleem waar de zorg mee zit.  En met dien verstande dat de decentralisatie van de zorg in de nabije toekomst  wordt teruggedraaid lijkt het me meer dan welkom om vanuit de zorginstellingen icm overheid actief mensen te werven op bijv. scholen, evenementen, maar vooral..Het eigen netwerk! Maak hierbij dus gebruik van de juiste kracht; Stel intern een team samen die hier verantwoording over gaan dragen en dit efficient en effectief kunnen plannen. Denk aan pedagogisch medewerkers die omgeschoold zijn vanuit een commerciële achtergrond die aanstormend talent kunnen boeien en binden (zoals ik zelf ).  Maar is hiervoor de opleidingsstructuur binnen de zorginstelling wel op orde? Een gedegen resultaatgerichte (interne) praktijkstage- /opleiding is hetgeen wat van belang is om personeel te binden en ze in de te blijven boeien. Uit ervaring zie ik dat dit een hekel punt  is door te weinig praktijk begeleiding. Zodra een praktijk opleidingsstructuur aan bepaalde eisen voldoet kan men een totaalpakket aanbieden wat een investering zou kunnen zijn waar vanuit overheid een subsidie  tegenover staat.  Actief en fysiek werven en hier een gekaderd opleidingsmodel  tegenover zetten lijkt een belangrijke stap om te groeien in de zorg...

Binden en boeien...vanuit eigen kracht!