MIJN
BESTE

IDEE

Idee van Tirza De Lange
Zorggroep Noordwest Veluwe
Samen voor werkdruk afname
samen voor werkdruk afname. Door gericht meer samenwerking te zoeken met externe partijen kan de werkdruk voor zorg & welzijn afnemen.Voorbeelden hiervoor zijn: de bibliotheek, gemeentelijke welzijnsinstanties, onderwijsinstellingenkerken, charitatieve instellingen, andere zorginstellingen enz. Door samenwerking te zoeken kan de overlap in aanbod weggenomen worden. Hierdoor vermindert de werkdruk.