MIJN
BESTE

IDEE

Idee van Tirza De Lange
Zorggroep Noordwest Veluwe
Living lab
Personeel kan worden ontlast dankzij nieuwe technologie.
Op dit moment is het al mogelijk zorgtaken over te laten nemen door robots.
Door voortgaande ontwikkelingen kunnen er in de nabije toekomst steeds meer taken overgenomen worden. Een Living lab vereenvoudigt de invoering van innovatieve ontwikkelingen m.b.t. zorg en welzijn. Daarnaast kunnen nieuwe toepassingen worden ontwikkeld en geïmplementeerd voor, met name, de ouderenzorg.