MIJN
BESTE

IDEE

Idee van Erna Oosterhoff
Vrijwilliger bij een ziekenhuis en een verzorgingshuis. Heb met de organisatie niet overlegd. Zonodig mag u mij bellen dan zal ik het overleggen met de organisatie.
Andere aanpak
-W(m)eer woon- en zorgcentra’s waar zorg behoeftigen eerder terecht kunnen.
Voordeel zorgverleners:
- Meer efficiëntie, minder tijdverlies. Dus meer mensen anders kunnen helpen.
- Beter overleg en samenwerken met andere disciplines, HV, VW en mantelzorg.

Voordeel hulpvragers/ouderen.
- Minder eenzame mensen
- Minder onrust over te kort aan zorg en hulpverleners.
- Meer gevoel van veiligheid door beschermde woonvorm.
- Meer afleiding door welzijns activiteiten, minder klachten.
- Meer aandacht.

Nog groter voordeel.
- Er komen huizen vrij waar nu mensen alleen in wonen.
- Daardoor minder bouwen van nieuwe huizen.
- Betere doorstroming na opname in ziekenhuis. Verkeerde bedden problematiek.
- Minder Stikstof!
- Minder auto’s op de weg, i.v.m. Vervoer van deur tot deur door hulpverleners.
- Door tijdwinst met minder toch meer hulp/zorgverlener.