MIJN
BESTE

IDEE

Idee van Tirza de Lange
Zorggroep Noord-west Veluwe
Ontzorgen van de zorg door welzijn in de wijk
Uitgangspunten:
1. Het aanbieden van zorg is duurder dan het aanbieden van welzijn;
2. Voor welzijn is gemakkelijker personeel te vinden dan voor zorg;
3. Zorg wordt intra- en extramuraal aangeboden, welzijn alleen intramuraal;
4. Intramurale dagbegeledingsgroepen voor welzijn zijn dikwijls niet volledig bezet.

Het idee:
De zorg ontzorgen door welzijn, extramuraal in de wijk aan te bieden.
Dit kan bijvoorbeeld door dagbegeleidingsgroepen te decentraliseren en de welzijnsmedewerkers van de dagbegeleidingsgroep een dag per week welzijn ambulant in de wijk te laten aanbieden.

De voordelen:
1. Kostenbesparing op twee wijzen doordat
a. een deel van de ambulante zorg wordt vervangen door goedkopere welzijn,
b. wellicht de noodzaak van zorg kan worden uitgesteld door het aanbieden van welzijn in de wijk.
2. Zorgvragen komen eerder aan het licht.
3. Zorgpersoneel kan efficiënter ingezet worden (voor de zorgtaken, zonder welzijnswerk).
4. Voor cliënten: omdat welzijnsmedewerkers sneller ingezet kunnen worden.