MIJN
BESTE

IDEE

Idee van Steven Jans
de Bolster
Co- Teaching
Ik werk binnen het onderwijs de Bolster verbonden aan de Beele (voorst)

Het werken met CO-teaching  binnen onze doelgroep heeft voordelen:
Het concept is niet nieuw maar wat wel nieuw is; leraar en pedagogisch medewerker als DUO

Eén is maar alleen: de voordelen van co-teaching
Co-teaching wordt nog te vaak gezien als een methode voorbehouden voor het inclusief onderwijs. In deze GOKtip tonen we aan dat co-teaching voor alle leerlingen en leerkrachten heel wat voordelen kan bieden. Wat is co-teaching? Bij co-teaching werken twee leerkrachten of nog passender 1 leerkracht en 1 pedagogisch medewerker in één klaslokaal als gelijkwaardige partners samen om zoveel mogelijk leerlingen de doelstellingen van een les of een lessenpakket te laten halen.

Wat vinden leerlingen van co-teaching?
‘Nu er twee leraars/pedagogen in de klas zijn, durf ik te zeggen dat ik het niet begrijp. Vroeger werd de leraar een beetje ambetant omdat hij iets nog eens moest uitleggen of de anderen begonnen te lachen, omdat ik het niet snapte. Nu komt de andere me uitleg geven.’

‘Als ik iets niet begrijp, komt de leerkracht me bijna altijd direct helpen. Dat is goed. Vroeger als ik even iets niet begreep, snapte ik de rest ook niet. Ik deed dan gewoon niet meer mee.’

‘Ik had vroeger het gevoel dat de leraar mij niet kon uitstaan. Ik mocht nooit iets en ik had het altijd gedaan. Met de andere leraar gaat het beter. Vorige les zei hij zelfs dat mijn, allez, brief die we moesten schrijven erg goed was. Dat vond ik wel vet.’

‘Ik vind de lessen leuker. We mogen nu vaker samenwerken. We mogen wel niet kiezen met wie we in de groep zitten. Maar ik vind het wel fijn om samen aan een taak te werken, in plaats van alleen maar te luisteren.‘

Wat vinden de leerkrachten van co-teaching?
‘Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet zag zitten om met twee voor mijn klas te staan. Maar eens ik door had dat het niet langer mijn, maar onze klas was, ging het al veel beter. Het is een fijn gevoel dat je met twee verantwoordelijk bent voor het welslagen van de leerlingen.’

‘Mijn collega en ik zijn gestart met het maken van een lijstje van onze sterke en zwakke punten als leerkracht. Dat was voor mij al een moeilijke taak. Met dat lijstje hebben we dan een beetje gekeken wie welke rol op zich zou nemen. Ik heb nog niet zoveel ervaring met interactief werken, maar hij wel. Hij neemt daar dan de leiding en ik ben begeleider. Ik ben dan wel goed in het overzichtelijk brengen van theorie, dus dan speel ik de hoofdrol.’ ‘Ze wilden niet leren. Als ik een poging deed om ze iets bij te brengen, luisterde er niemand. Ik heb een keer geëxperimenteerd met groepswerk, maar dat liep volledig uit de hand. Ik ben toen letterlijk de klas uitgevlucht. Nu met mijn collega voel ik mezelf veel veiliger. We proberen dingen uit en we zijn steeds met twee om bij te sturen. Ik sta zelfverzekerder de klas en mijn leerlingen voelen dat ook.‘

'De basisidee is dat je samen verantwoordelijk bent dat alle leerlingen de doelen van je les of concreet van de ene dag op de andere met twee in de klas. Mijn collega vroeg voortdurend: ‘Maar waarom doe je dit? en ‘Waarom zou je dat daar zo doen?’ Erg confronterend om iemand anders over je lessen te horen. Maar eerlijk is eerlijk: in de meeste gevallen waren haar opmerkingen terecht. We hebben dan samen een nieuwe lesvoorbereiding gemaakt waarin we het beste van onze aanpak combineerden'

'Om eerlijk te zijn, dacht ik al jaren niet meer aan doelen. Ik volgde gewoon mijn handboek. Nu bepalen mijn collega en ik voor iedere les wat we willen dat de leerlingen na 50 minuten aan kennis of vaardigheden hebben verworven.‘