MIJN
BESTE

IDEE

Idee van Tjeu Vegt
Dichterbij
Centrale inkoop en distributie
Het Noro virus is aanleiding voor mijn idee. Op het moment van een mogelijke uitbraak worden alle afdelingen verzocht zelf bestellingen te gaan doen. Dit resulteert in vele medewerkers die zelf moeten gaan zoeken naar de correcte wijze van bestellen en te bestellen. Aangezien dit voor veel afdelingen van toepassing is zou het eenvoudiger zijn dit centraal te bestellen en de factuur centraal bij de financiële administratie te verwerken. Zo hoeft de medewerker geen tijd te besteden aan de bestelling en declaratie en heeft hij meer tijd over voor de client. Dit is natuurlijk ook toepasbaar op vergelijkbare trajecten in de toekomst. Als je dit toepast op de meerdere instellingen dan loopt het hard op.