MIJN
BESTE

IDEE

Idee van Luuk Ceelen
Pluryn Kemnade
Werkzaamheden in kaart brengen bij sollicitanten
Wanneer een nieuw werknemer ingewerkt wordt, komt het regelmatig voor dat hij/zij na een aantal meeloopdagen toch ontdekt dat deze functie niet bij hem past. Op dat moment heeft het personeel en HR veel werk gestoken in inwerken van deze persoon. Ook voor cliënten is het een last om steeds weer personeel te zien vertrekken. Door de werkzaamheden in de vacature visueel te maken voor de sollicitant kun je het percentage dat vroegtijdig afhaakt beperken. Denk hierbij aan een filmpje (waarbij de cliënt onherkenbaar in beeld komt) over de werkzaamheden op de groep, maar ook specifiek gedrag van de cliënt. Op deze manier kan een sollicitant een beter beeld vormen van de functie, waardoor een vroege uitval in veel gevallen beperkt kan worden. Dit zorgt er voor dat de tijd in een sollicitatieprocedure sneller en efficiënter besteed kan worden. Er kan namelijk in een sollicitatie gesprek al een gesprek plaatst vinden over wat de sollicitant vindt van de werkzaamheden.