MIJN
BESTE

IDEE

Idee van corline berg
zorggroep noord west veluwe
Mijn toppertje
Elke medewerker krijgt een account. Hierin kun je punten sparen voor bijv. geld bedrag of voor een leuk kado uit te zoeken. of een extra vakantiedag enz. Hoe verdien je deze punten? Door bijv. een dienst wat je extra draait. Door bepaalde werkzaamheden die je hebt verricht: denk hierbij aan een scholing een activiteit met bewoner een verpleeg technische handeling. enz. Door een compliment die je van leiding gevende, collega of familie ontvangt. ZO leer je op een leuke manier meer betrokkenheid bij je werk. En word je op een leuke manier beloont en voel je je gewaardeerd. Je leert zo ook op een leuke manier je eigen logboek van je werkzaamheden bij te houden en evalueer je je eigen handelen. Verder kan je leidinggevende ook op een leuke manier zien hoe je op je werk presenteert en kan je samen evalueren hoe het gaat.