MIJN
BESTE

IDEE

Idee van S. Maturbongs
Sint Maartenskliniek
Meer luisteren naar mensen op de werkvloer
Op de vraag hoe je collega's behoud voor de organisatie kan ik kort zijn: er moet meer geluisterd worden naar de mensen op de werkvloer. Het gebeurt nog te vaak dat vanuit de hogere regio's beslissingen genomen over bepaalde projecten, waarin geen advies wordt gevraagd van de mensen op de werkvloer die uiteindelijk wel met bepaalde systemen, protocollen etc. moeten gaan werken. Goede communicatie en de mensen tijdig informeren bij veranderingen is erg belangrijk. Daarnaast grijp op tijd in. Wanneer een situatie door onderbezetting op de werkvloer dreigt te escaleren in de vorm van forse werkdruk en uitval van personeel met als gevolg nog meer werkdruk voor de overige aanwezigen, grijp in en biedt oplossingen in plaats van het de mensen zelf maar laten uitzoeken onder het mom van geen budget. Biedt een betere beloning of werkt met een beloningssysteem. Met het behalen van meetbare doelen kan een persoon dan een extra financiële waardering krijgen. Zet de juiste poppetjes op de juiste plek en kijk naar een goede teamsamenstelling, waarbij van elkaars kwaliteiten gebruik gemaakt kan worden. Zo stimuleer je elkaar, is er ruimte voor verbetering en verhoog je de motivatie.