MIJN
BESTE

IDEE

Idee van Janneke Wal
ZNWV
Kijkje in elkaars keuken
2x per jaar werkt elke zorgmedewerker niet in de eigen organisatie, maar in een buurorganisatie. Op deze manier doe je ideeën op om je eigen werkplek te veranderen/je team te inspireren EN merk je dat het gras aan de andere kant van de heg niet altijd groener is! Er is een on-line uitzendbureau nodig en natuurlijk de verplichting aan alle roosteraars om die 2 dagen per jaar voor een eigen medewerker een persoon van elders te vinden die het werk overneemt.