MIJN
BESTE

IDEE

Idee van Joran Hoogenberg
ZNWV
Meer selecteren op talent en competenties i.p.v. opleiding
Als zorgorganisaties zullen we ons meer moeten voorbereiden op het binnenhalen van mensen met de juiste competenties en talenten. Simpele zorghandelingen zijn namelijk door veel mensen aan te leren. Het gaat veel meer om waar je goed in bent, waar ligt je kracht? Waarmee ga jij het verschil maken voor cliënten/bewoners? Kun je bijv. uitstekend luisteren, of ben je een kei in organiseren? Als organisaties zijn we daar niet altijd op voorbereid en zeggen we nog te vaak nee wat mij betreft. We moeten veel meer vooraf nadenken welk traject iemand kan volgen als hij zich meldt bij de organisatie. Hiermee kun je dan ook veel meer zijinstromers kunnen binnenhalen.