MIJN
BESTE

IDEE

Idee van corline berg
zorggroep nwv
taak/functie
Ik werk in de ouderenzorg en zie het volgende gebeuren: Personeel heeft voor dit beroep gekozen omdat zij met hun hart werken. Zij willen dicht op de bewoner staan en alle zorg aan hen bieden die ze nodig hebben. Maar vooral WARME zorg. Wat is nu situatie: Personeel krijgt steeds meer taken en schrijfwerk eromheen erbij. Hierdoor word de warme zorg waar zij voor gekozen hebben naar achteren gedrukt. Families verlangen steeds meer en vragen steeds meer. Op elke groep had je een evver. (eerst verantwoordelijke verzorgende) Dit is er afgehaald. Nu worden alle taken onderling verdeelt. Met als gevolg: personeel raakt overbelast omdat ze en de bewoner hebben en alle taken er om heen. denk aan arts overleg mdo eten bestellen was bestellen contactpersoon met tandarts hygiëne coach Dominica wond-aandachtsvelder enz. die taken moet je allemaal doen in de tijd die je ook aan zorgvrager besteed. Helft van personeel vind het niet leuk en wil gewoon aan bed staan. Komt niet klaar aan einde van dag gaat naar huis en denkt Dit moet ik nog doen dat moet ik nog doen. Dit gaat opstapelen en zo raakt balans er uit. Personeel word gefrustreerd en gaat op de werkvloer klagen. Er komt spanning onderling en ziekte. Personeel moet nog meer extra werken enz. Er komt een stagiaires of leerling binnen. Ook die moet begeleid worden. Tussen neus en lippen door. Personeel heeft nauwelijks tijd voor ze. Met als gevolg: leerlingen en stagiaires worden niet doeg opgeleid. Zien de hoge werkdruk. Kappen hier op af en zo is cirkeltje rond er komt geen nieuw personeel bij. Families spreken ieder personeelslid aan wie ze op dat moment tegen komen en zo gaat alles eigen leven leiden. Mijn doel is: creëer rust en minder werkdruk bij medewerkers. Hierdoor gaat plezier weer omhoog en behoud je nieuwe medewerkers en stagiaires en leerlingen. Personeel heeft tijd voor bewoner en leerling. Families hebben een aanspreekpunt. Zo gaan dingen niet eigen leven leiden. iedereen weet waar ze terecht kunnen. Actie: Neem per woning/afdeling een medewerker aan die 5 dagen in de week van bijv. 8 tot 15.00 werkt. Zij heeft de volgende taken: -Aanspreekpunt voor familie disciplines. regelt alle taken die er gedaan moet worden. coach team werkoverleggen organiseren enz. Je hebt een medewerker die graag taken doet dingen regelt enz. personeel werkt weer met zijn of haar hart. krijgt plezier in werk en haalt er weer voldoening uit. Je houd meer overzicht op afdeling. Nu is het van wie regelt het en hoe of wat. en taken blijven niet liggen.