MIJN
BESTE

IDEE

Idee van Ilona Berg
Vitaal
Vakantie opvang
Vooral tijdens vakanties is de werkdruk in de huishoudelijke sector dubbel zo hoog. De stelling van de werkgever is dat je uren inhaalt. B.v. tijdens de kerstdagen wordt er niet gewerkt. Maar er wordt dan wel gevraagd om de uren van die dagen in te halen op andere dagen in dezelfde week. Dit verhoogd de werkdruk in diezelfde week enorm! En waarom moet ik als huishoudelijk medewerkster deze nationale feestdagen inhalen? Ik kan niet werken op deze dagen omdat ik als huishoudelijke hulp niet extra wordt uitbetaald en deze dagen automatisch als vrije uren in mijn rooster komen. Ik moet dus verlof opnemen terwijl elk ander beroep deze dagen gewoon vrij heeft en krijgt door betaald. Aan de ene kant wordt je als huishoudelijk medewerker ingedeeld in de zorgsector, aan de andere kant wordt ik als h.h.niet uitbetaald als ik wel zou willen werken. Ook op zaterdagen kan ik niet werken volgens rooster en krijg ik ook geen extra toeslag op nationale feestdagen of weekenden. Immers verschijnen deze dagen in mijn rooster als verlof dagen en worden deze ook afgeschreven. En dat terwijl een verpleegkundige wel kan werken als ze dat willen, en extra toeslagen krijgen. Ik vind dit meten met twee maten. De huishoudelijke hulp wordt hierin te kort gedaan. Het kost mij verlofuren, de nationale feestdagen dat zou niet moeten. Ook niet in de zorg. De uren die ik niet kan werken b.v. met kerst of nieuwjaarsdag, moet ik inhalen op andere dagen. Maar dit kan niet op zaterdagen. Dat zou kunnen betekenen dat de overige werkdagen zouden kunnen duren tot 's avonds 20 uur! En dat voor het normale uurloon! Dat overigens best omhoog kan zodat het aantrekkerlijker wordt om in de zorg te gaan werken. En dan praat ik over euro's en niet in procenten.