Mentorschap

Idee van Marieke Holtrop, Maasstad ziekenhuis

Hoe is het ontstaan?
Vanuit eigen ervaring. We hebben bij de start in onze functie al wel eens overwogen of we door wilden gaan binnen deze functie, omdat wij het gevoel hadden dat we aan het zwemmen waren en het lastig was om ons hoofd boven water te houden, waarbij je dit niet altijd direct met je leidinggevende of naast collega wil bespreken.
Vanuit de organisatie. Daarnaast is deze vraag ook vanuit de organisatie ontvangen door een onderzoek naar verloop binnen de poliklinieken. Uit dit onderzoek kwam onder andere naar voren dat teamleiding het gevoel heeft onvoldoende ondersteuning te ontvangen bij hun dagelijkse werkzaamheden. Met name bij de start in de functie vormt dit een probleem.

Waarom doen we het?
1. De weg leren kennen in het ziekenhuis (een zachte en gastvrije landing) en voorkomen van frustraties
2. Geven van nieuwe inzichten
3. Ondersteunen bij lastige situaties
4. Opzetten van een netwerk
5. Helpen bij doorontwikkeling

Wat is het?
De begeleiding van een medewerker door iemand in dezelfde of een andere functiegroep (de mentor is meer senior dan de mentee). De mentor en mentee hebben geen hiërarchische verhouding met elkaar. Het is vrijblijvend en laagdrempelig! De mentee geeft aan hoe vaak, hoe lang en op welke manier hij/zij hier invulling aan wil geven.

Het mes snijdt aan twee kanten!
De mentoren zien een frisse nieuwe blik en worden zelf weer uitgedaagd en geïnspireerd.

We denken niet alleen dat het een succes is, maar dit bleek ook uit onze pilot!